Aan het Fries Kampioenschap snelschaken in Akkrum deden vier Laskerianen mee. Jacob, Jan H., Rienk en Thys speelde maar liefst 18 potjes met wisselend succes. Uiteindelijk scoorde Rienk in de finaleronde 5 uit 9 in de hoogste groep. Hij werd hiermee gedeeld derde, maar viel door een vage berekenconstructie buiten de prijzen. Ook Jan redde het met 6,5 uit 9 in groep B niet voor wat betreft een prijs. Gedeeld tweede, maar ook hier kwam die discutabele berekening om de hoek kijken… Jacob scoorde in dezelfde groep 4 uit 9, terwijl Thys 5,5 punt bijeensprokkelde. Hierbij dient nog wel te worden vermeld, dat de Bitgumer als enige van de uiteindelijke winnaar van groep B won.

Interessant was nog de discussie over een wel/niet te honoreren remiseclaim van Jacob in zijn partij tegen de heer Fleur. Thys nam het hierbij verrassenderwijs op voor Jacob’s tegenstander en dat verhitte de gemoederen behoorlijk. Uiteindelijk gaf de inmiddels peentjes zwetende wedstrijdleider Jacob gelijk en dus een halfje. Thuisgekomen bleken de reglementen hierin echter toch heel duidelijk. Jacob had de pot moeten verliezen. Het kan verkeren…

Het mocht de pret allemaal niet drukken. De locatie was prima, het eten lekker en de gezelligheid stond voorop. Voor herhaling vatbaar!

 

 

Groetnis ut Bitgum fan T.T.