Zaterdag 17 februari, Tresoar Leeuwarden – De Gysbert Japicxzaal staat tegen de klok van 18.00 uur te trillen op zijn grondvesten. Wat wil het geval? De allerlaatste partij tussen Eddie Scholl (Philidor 0) en Oene Schriemer (Celebrities) beslist over welk viertal zich een jaar lang rapidschaakkampioen van Friesland mag noemen. Het staat 1,5 tegen 1,5 maar de vesting van Oene wankelt en beide spelers hebben niet veel bedenktijd meer. Eddie offert materiaal maar met ijzige kalmte loodst Oene zijn zwarte monarch uit de gevarenzone. Eddie herhaalt een paar keer de zetten maar bij een remise gaat de titel naar Lasker uit Sint Jacobiparochie. Oene realiseert zich dit ook en wandelt nogmaals met zijn koning het mijnenveld in op weg naar veiliger oorden. Dit lukt uiteindelijk met als gevolg dat Eddie in een ultieme poging nog een matnet te vinden “door zijn vlag” gaat. Mede-Celebrities Marcel Vermaat, Eelke Heidnga en Egbert Wind hijsen Oene op de schouders. Door de resultaat komen de Celebrities op gelijke hoogte met Lasker (Tjalling Wiersma, Rienk Sijbesma, Jan Hibma en Murk Viersma) met een score van 11 uit 7. Echter op bordpunten (19 tegen 17,5) gaat de titel naar de Celebrities hoewel het onderlinge duel in de vijfde ronde met 3-1 in het voordeel van Lasker eindigde. Lasker kreeg op zijn beurt in de derde ronde klop van Sneek (Selwin Keuning, Anne Kloosterman, Tjitze Schram en Christian Kuitert) dat hiermee de derde prijs in de wacht sleepte met 10 bordpunten en 20 bordpunten. Het op papier favoriete viertal Philidor 0 -bestaande uit Migchiel de Jong, Eddie Scholl, Addy Lont en Wietze Jongsma- viel verrassend buiten de prijzen.

Er deden in totaal 12 teams mee en in de B-groep gingen de prijzen naar respectievelijk De Schaakcombi, Schaakwoude en Oorverdovend (Philidor).

Na afloop vond de lancering van het nulnummer van Skaakstikken plaats; een schaakverhalenblad met uiteenlopende onderwerpen dat 2 keer per jaar gaat uitkomen. Een abonnement kost € 9,- per jaar. Aanmelden kan via www.skaakstikken.nl

Door Jan Hibma, zondag 18 februari 2018.