Zaterdagavond 24 september, bovenzaal Aardappelbeurs – Met ingehouden adem volgen leden, oud-leden en andere liefhebbers de verrichtingen van de grootmeesters Jan Timman en Dolf Wissmann. Met behulp van het oude demonstratiebord van dokter Hoitsma -de oprichter van de schaakclub- toveren Timman en Wissmann het publiek een aantal problemen en studies voor. Je kon de koning horen vallen, zo stil was het.

 Dolf (11-voudig kampioen van Nederland in het oplossen van schaakproblemen) richtte zich vooral op problemen van Hoitsma, Lasker en een compositie die hij ooit samen met oud-lid Sjoerd de Vries jr. maakte.

Timman (veelvoudig schaakkampioen van Nederland) demonstreerde een aantal studies uit zijn boek, dat dit najaar uit komt. Met name zijn zogenaamde dubbelpromoties oogsten veel bewondering. Bewondering in de zin, dat sommige schakers in hun leven niet eens toekomen aan een enkele promotie. Het had dokter Hoitsma ongetwijfeld deugd gedaan, dat ‘zijn’ bord en stukken ooit nog eens gebruikt zouden worden door 2 grootmeesters.

 

Overigens had het plaatsen van het bord nog al wat voeten in de aarde, aangezien een cruciale lichtbron het niet deed. In allerijl werd het ‘hoofd licht’ uit de kroeg opgetrommeld en Gerrit -enigszins licht in het hoofd- klaarde met zijn schat aan toneelervaring dit klusje op creatieve wijze. De avond werd afgesloten met een sfeervol en geanimeerd optreden van de Feetwarmers met onder meer een gastoptreden van violist Nanne Toering. Zo kwam er aan een geslaagde dag een eind; een dag die om 13.00 uur begon in de Brouwerij.

 

Daar heette de huidige voorzitter van Lasker, Jan Hibma,  leden, oud-leden en andere belangstellenden van harte welkom en schetste hij in vogelvlucht de geschiedenis van de club, die op 18 september 1961 in de Brouwerij officieel werd opgericht door een enthousiast groepje schaakliefhebbers waarvan dokter Hoitsma (1914-1984) de grote animator was.


 

Vervolgens vertelde de oudste zoon van dokter Hoitsma, Andries, iets over de passie van zijn vader voor het schaken en in het bijzonder zijn voorliefde voor het geven van schaakles aan de jeugd.  Een passie waar de club nog steeds de vruchten van plukt, aangezien veel van de huidige leden van Lasker door dokter Hoitsma zijn ‘besmet’ met het schaakvirus.

 

Tot slot gaf Bob van de Velde -voorzitter van het denksportcentrum Amsterdam- de aanwezigen een inkijkje in het leven van Lasker (1868-1941). Uit zijn verhaal werd duidelijk dat Lasker een veelzijdig talent was. Hij was niet alleen heel lang wereldkampioen schaken (1894-1921), maar ook een uitblinker in bridge en dammen en ook in het moeilijke Japanse go-spel. Overigens niet zo verwonderlijk voor een wiskundige die in zeer hoog aanzien stond.

 

Voordat Jan Timman zich opmaakte om tegen 32 tegenstanders -waaronder nagenoeg alle Lasker-leden- simultaan te spelen, werden Berend Nauta (78) en Tjalling Wiersma (61) in het zonnetje gezet vanwege hun 50-jarig lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Berend werd in 1963 lid van Lasker en speelde daarvoor 2 jaar bij de Leeuwarder Schaakclub en Tjalling is al van zijn 11e (jeugd)lid van Lasker. Voor trots liepen beide heren de hele dag en avond  rond met de erespelden.

 Timman had het zwaar te verduren en maakte naar eigen zeggen wat te veel tactische foutjes. Echter zijn fenomenale spelinzicht en zijn redelijk hoog speeltempo maakten al snel de eerste slachtoffers. Uiteindelijk scoorde hij na ruim 3 uur zeer verdienstelijk een kleine 80%  in een zeer sterk bezet veld  met fraaie overwinningen op cracks als Sikko Ros, Rienk Sijbesma, Dolf Wissmann en Abe Douwe Willemsma. Hij moest 6 remises toestaan en wel tegen: Murk Viersma, Thys Tuinstra, Erik Bosma, Jordi Wiersma, Sjoerd de Vries junior en Jan Hibma. Viermaal moest hij de koning omleggen en wel tegen Jan Hiemstra, Tjalling Wiersma, good-old Yme Brinksma en Johnny Diekstra.

 

Het middaggedeelte werd in stijl afgesloten met een uitstekend verzorgd warm en koud buffet, dat een ieder zich goed liet smaken. De catering was sowieso goed verzorgd, aangezien oud-lid van Lasker, bakker Douwe Jan Kooistra, voor cake en oranjekoek met het logo 50 had gezorgd.

Na afloop van het buffet ging men in colonne naar de Aardappelbeurs voor het avondgedeelte. Een symbolische wandeling aangezien Lasker de eerste 20 jaar in de Brouwerij speelde en de laatste 30 jaar -een paar uitstapjes daargelaten- zijn wedstrijden in de Aardappelbeurs afwerkt.

Kortom een zeer geslaagde jubileumdag en -avond, die zeker voor herhaling vatbaar is. Op naar de 75.

 

Door Jan Hibma.
Er zijn meer foto's gemaakt die we verspreid over het seizoen op deze site zullen plaatsen. 

Laatst aangepast (zondag, 09 oktober 2011 13:36)